KRON

Stworzyliśmy system, którego głównym zadaniem jest zbieranie informacji o operacjach z zakresu chirurgii naczyniowej na terenie całej Polski. Umożliwia on szybkie i efektywne pobieranie danych, a także ich przetwarzanie w różnych celach. Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu powstała scentralizowana platforma pozwalająca na:

  • śledzenie historii choroby pacjenta
  • aktualizację statusu poprzednich zabiegów w innych ośrodkach
  • raportowanie i sprawozdawczość działań
  • prowadzenie badań naukowych
  • analizę statystyczną zabiegów i ich efektów w różnych przekrojach

Technologia i architektura

System KRON został zaprojektowany w sposób łatwy i dostępny dla użytkownika. Scentralizowana architektura oraz nowoczesne technologie WWW umożliwiły uzyskanie szeregu korzyści m.in.:

  • Przystępny i prosty sposób aktualizowania danych
  • Dostępność na dowolnym urządzeniu tylko z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
  • Responsywność interfejsu użytkownika
  • Odizolowanie użytkowników końcowych od danych wrażliwych

Dzięki takiemu podejściu system jest przejrzysty i przyjazny w obsłudze, a dostępność z dowolnego miejsca umożliwia pracę w dowolnym czasie. Zgromadzone dane po przetworzeniu pozwalają uzyskać precyzyjne raporty, a także na bieżąco śledzić historię choroby pacjenta.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze narzędzia BI? Jesteś zainteresowany stworzeniem efektywnych struktur danych do analiz? Potrzebujesz szkolenia z zakresu BI lub Sisense?