6.7.1 - Kliknij aby zobaczyć szczegóły

6.7.1.12005

 

Data wydania: 4 września 2017 r

 

Podsumowanie publikacji

 

Ulepszenia i poprawki błędów

 

Nowe funkcje i ulepszenia

 

 • Ulepszona stylistyka widżetu Wskaźnik dodana do interfejsu API JavaScript (dokumentacja)
 • Nowa bezpieczna flaga plików cookie (dokumentacja)

 

Wybrane poprawki błędów

 

 • Część „Inne” w wykresach kołowych nie została skrócona zgodnie z oczekiwaniami
 • Zmiany w kolorach czcionek w widżetach tekstowych nie były wyświetlane w Internet Explorer 11
 • Czasami podczas aktualizowania filtru zależnego poprzez wybór elementu w widgecie, typ filtra zmienia się z pojedynczego na wielokrotnego wyboru
 • Filtry i niektóre zagnieżdżone obiekty nie zostały przetłumaczone zgodnie z oczekiwaniami za pomocą mechanizmu aliasingu metadanych po wprowadzeniu niestandardowych tłumaczeń w Sisense Web Application
 • Funkcje YTD / MTD / QTDSUM w widżetach bez pola daty mogą powodować zwracanie nieprawidłowych wyników, gdy są używane razem z filtrami daty na poziomie kokpitu
 • Importowanie plików .ecdata z niedopasowaniem typu danych może spowodować awarię serwera
 • Wykresy polarowe nie były wyświetlane poprawnie, gdy ten sam wymiar został uwzględniony w Kategorii i Przerwach
6.7.0 - Kliknij aby zobaczyć szczegóły

6.7.0.12010

 

Data wydania: 6 sierpnia 2017 r

 

6.7.0.12010 – Hotfix # 2 – 20 sierpnia 2017 r

 

6.7.0.11001 Hotfix # 1 – 15 sierpnia 2017 r

 

 • Od czasu do czasu kokpity nie były ładowane zgodnie z oczekiwaniami. Ten problem dotyczy wygaśnięcia pliku cookie i można go rozwiązać przez wylogowanie się i zalogowanie ponowne do Sisense Web Application.

 

6.7.0.10573 – oficjalna wersja programu Sisense V6.7 – 6 sierpnia 2017 r

 

 

Podsumowanie publikacji

 

 • Oficjalne wydanie Sisense V6.7

 

Przed uaktualnieniem do Sisense 6.7

 

Sisense dokonał znaczących zmian w infrastrukturze, wliczając w to uaktualnienie do nowej wersji aplikacji  baz danych (MongoDB), która wspiera Sisense Web Application.

 

Aby uaktualnienie było jak najbardziej płynne, zapoznaj się z podręcznikiem uaktualnienia Sisense V6.7 przed aktualizacją do wersji Sisense V6.7.

 

Znaczące zmiany

 

Aplikacja bazy danych

 

Sisense poprawił bezpieczeństwo aplikacji bazy danych zawartej w instalacji Sisense. Wszystkie uprawnienia muszą zostać najpierw uwierzytelnione. W przypadku bezpośredniego dostępu do aplikacji bazy danych należy uzyskać dostęp do bazy za pomocą użytkownika utworzonego przez Sisense podczas instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie dostępu do aplikacji bazy danych.

 

Duża dostępność

 

Jeśli wdrożono zestawy replik w celu wsparcia wdrożenia wysokiej dostępności, należy ponownie skonfigurować zestaw replik do współpracy z MongoDB V3.4  wspieranej przez Sisense i używać odpowiednich poświadczeń użytkownika bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zestawy replik.

 

Ustawienia pamięci ElastiCube

 

Jeśli określono procentowy udział zużycia pamięci ElastiCube w ustawieniach serwera ElastiCube, to domyślnie zostanie on z powrotem zmieniony na ‚Dynamiczny’ aby wspierać mechanizm Garbage Collector. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Sisense, jeśli uważasz, że może to mieć negatywny wpływ na wydajność przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

 

Google AdWords i Google Analytics

 

Jeśli dostosowano pliki Google Analytics lub Adwords, GAnalytics.Tables i AdWords.Tables XML w następującym katalogu:

 

%AppData% \Roaming\Sisense\Prism\LocalRepository2.0\Resources\Google\Analytics (or Adwords)

 

należy przenieść te pliki do następujących katalogów, aby kontynuować korzystanie z połączeń do Google Analytics i Google Adwords bez błędów:

 

%ProgramData%\Sisense\PrismServer\LocalRepository2.0\Resources\Google\Analytics

%ProgramData%\Sisense\PrismServer\LocalRepository2.0\Resources\Google\Adwords

Jeśli katalog nie istnieje, utwórz go, a następnie przenieś pliki XML do tego katalogu.

 

Nowe funkcje i ulepszenia

 

Ulepszenie Raportów Sisense i Eksportu Tabel Przestawnych

 

 • Eksport tabeli przestawnej do programu Excel z zachowaniem układu i struktury przestawnej (dokumentacja)
 • Eksportuj tabele przestawne do konfigurowalnych, wielostronicowych raportów PDF (dokumentacja)

 

Sisense Narratives

 

 • Dodawaj automatycznie wygenerowany tekst do popularnych widgetów, które komunikują się z analizami i dostarczają informacji na temat Twoich danych
 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Sisense Narratives
 • Ta funkcja jest dostępna dla klientów, którzy zakupili pakiet Natural Language Package. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z CSM

 

Zarządzanie wtyczkami

 

 • Zarządzaj wtyczkami z scentralizowanego interfejsu użytkownika w Sisense Web Application
 • Kontroluj, które wtyczki są włączone lub wyłączone
 • Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie wtyczkami

Sisense Monitor

 

 • Łatwo monitoruj informacji o systemie, w tym wykorzystanie systemu (CPU, pamięć i przestrzeń dyskowa), czas budowania kostki, czasy zapytań na kokpicie i więcej.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Sisense Monitor
 • Ta funkcja jest wydawana stopniowo i ma listę oczekujących. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi, skontaktuj się z CSM.

 

Złącza danych

 

 • Udoskonalenia łączników Google Analytics (dokumentacja)
  • Obsługa segmentów, filtrów i sortowania
 • Następujące złącza danych są teraz dostępne w wersji beta
  • Sharepoint
  • Microsoft Dynamics NAV
  • Skontaktuj się z CSM, aby uzyskać najnowsze wtyczki beta

 

Sisense Mobile

 

 • Drilling jest obecnie natywnie obsługiwany przez Sisense Mobile
 • Skoncentruj się na pojedynczym widżecie, aby łatwo przeglądać i współdziałać z danymi za pomocą gestów aplikacji mobilnych, takich jak (dwa palce) powiększanie/oddalanie.
 • Wsparcie SSO
 • Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyświetlanie kokpitów na urządzeniach mobilnych.

 

Silnik ElastiCube

 

 • Udoskonalenia w pamięci w mechanizmie Garbage Collection powodują dziesięciokrotną poprawę wydajności podczas wysokich obciążeniem i intensywnym wykorzystywaniu pamięci

 

Udoskonalone zabezpieczeń aplikacji bazy danych

 

 • Uwierzytelniony dostęp do aplikacji bazy danych
 • Protokołów HTTPS wspiera połączenie z aplikacją baz danych
 • Dostęp do aplikacji bazy danych jest ograniczony do lokalnego hosta
 • W razie potrzeby można dodać dostęp z zewnętrznych adresów IP

 

Inne

 

 • Nowa funkcja Sum bieżąca – sumuje całość bieżących wartości. Teraz dostępne w menu szybkich funkcji i edytorze formuł jako RSum ()
 • Zestawy ElastiCube zawierają teraz opcję przełączania awaryjnego
 • Możesz zdefiniować kostkę, która będzie opcją przełączania awaryjnego dla zestawu ElastiCube i będzie używana tylko wtedy, gdy nie są dostępne żadne inne kostki w zestawie (dokumentacja)
 • Raportowanie ulepszeń skali – identyczne raporty są wysyłane razem w celu zmniejszenia obciążenia serwera i wsparcia wyższych obciążeń generowania PDF

 

Wybrane poprawki błędów

 

 • W niektórych przypadkach Sisense Web Application nie mogła zlokalizować kostki skojarzonej z kokpitem
 • Gdy kokpit zostały zaimportowany z niepowodzeniem, nie wyświetlano żadnego komunikatu o błędzie
 • Niektóre niestandardowe złącza REST były wyświetlane jako złącza Live podczas dodawania łącza żywego
 • Podczas przeglądania lokalnego w Sisense V6.4.1 podczas otwierania strony logowania Sisense wyświetlana była pusta strona
 • Odświeżanie ustawień połączeń powodowało usunięcie niestandardowych zapytań importu
 • Złącze Sisense MongoDB ODBC V2.2.1 mogło importować tylko 4096 wierszy
 • Gdy przedstawiano rozbitą wartość w wykresie kolumnowym, słupkowym, liniowym lub powierzchniowym opcja Drill Into nie była wyświetlana w kokpicie
 • W niektórych przypadkach widżet tekstowy może nie wyglądać tak, jak oczekiwano w aplikacji Sisense Mobile
 • Serwer ElastiCube zawiesza się podczas importowania pliku .ecdata w pewnych okolicznościach
 • Błędy budowania podczas importowania danych z Google Analytics, które wygenerowały błąd 403: Limit przekroczenia został rozwiązany
 • Podczas wdrażania lokalizacji punkty końcowe POST i PATCH Ustawienia/Globalizacja w REST API nie zaktualizowały daty i numeru formatów zgodnie z oczekiwaniami
 • Widżety tekstowe z kolorami tła w układach wielu kolumn nie były wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami
 • W Firefox wykresy słupkowe i kołowe nie reagowały po wskazaniu ich myszką
 • Kostki i zestawy danych na stronach ładowały się wolne gdy zawierały dużą ilość zestawów kostek
 • W niektórych przypadkach wyrażenia niestandardowe nie wyświetlały poprawnie tekstu w oknie Podgląd w menedżerze ElastiCube
 • Błędy tworzenia, które powodowały błędy „Nie udało się połączyć z 127.0.0.1:50XXX” (lub wyższym numerem portu)
 • W środowiskach o wysokiej dostępności, Orchestrator – powoduje błędy związane z budową

 

Ograniczenia

 

 • Eksportowanie tabeli przestawnej do pliku PDF jest obsługiwane tylko dla 10 000 wierszy, a następujące wtyczki nie są obsługiwane:
  • Umieść obrazy w tabelach przestawnych
  • Format warunkowy pierwszoplanowa tabela przestawna
  • Umieść wykres typu „sparkline” w tabeli przestawnej
 • Podczas eksportowania tabeli przestawnej do programu Excel formatowanie i paski danych nie są obsługiwane
 • Bieżąca suma (RSUM) nie jest obsługiwane w żywych źródłach danych
 • Wielkie sumy dzielą cały kwerendę (błąd widgetu), gdy są używane w koniunkcjach z funkcją
 • Podsumowane sumy są sumowane jako niezależna seria, która jest rozproszona i logicznie niedokładna
 • Sisense V6.7 nie obsługuje FIPS 140-2. Ten problem jest obecnie planowany do rozwiązania w programie Sisense V7.0
 • Podczas procesu uaktualniania dla wdrożeń o wysokiej dostępności następujące pliki zostaną nadpisane:
  • yaml
  • WebQueryService.exe.config
  • conf
  • Aktualizacje konfiguracji przeprowadzone w tych plikach będą musiały zostać skonfigurowane po uaktualnieniu
6.6.0 - Kliknij aby zobaczyć szczegóły

6.6.0.10327

Data wydania: 18 kwiecień, 2017

Podsumowanie wersji

 • Oficjalne opublikowanie Sisense V6.6

Nowe funkcje i zawartość

Live Connect – bezpośrednie połączenia do baz danych

 • Dostęp, zarządzanie i wizualizacja danych bezpośrednio z SQL Server, MySql, Postgres, i Redshift
 • Możliwość prezentowania danych z ElastiCube i z Live Connect jednocześnie na tym samym kokpicie
 • Odświeżanie komponentów korzystających z Live Connect automatycznie lub ręcznie
 • Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Aby dowiedzieć się więcej o tym jak podłączyć się bezpośrednio do baz danych obejrzyj to wideo.

Ulepszone raporty Sisense

 • Przekształć kokpity w profesjonalne i łatwe do odczytania raporty PDF
 • Eksportuj komponenty Tabel do własnych wielostronnicowych raportów PDF
 • Kontroluj wygląd kokpitów przy pomocy predefiniowanych rozmiarów stron, a takż nagłówków i stopek
 • Obejrzyj podgląd raportu na stronie ustawień, przed jego wysłaniem
 • Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Aby dowiedzieć się jak tworzyć raporty PDF, obejrzy to demonstracyjne wideo.

Nowe możliwość migracji

 • Z łatwością kopiuj kokpity pomiędzy środowiskami aplikacji Sisense Web
 • Import i eksport wielu kokpitów do jednego pliku w formacie .dash
 • Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Aby zobaczyć kilka przykładów jak możesz migrować kokpity Sisense, zobacz to demonstracyjne wideo.

Lokalizacja i umiędzynarodowienie

 • Sisense wspiera wiele języków na tym samym serwerze Sisense
 • Użytkownicy mogą wybrać preferowany język z poziomu aplikacji Sisense Web
 • Możliwość tłumaczenia jeszcze szerszego zakresu metadanych takich jak tytuły komponentów, nazwy kokpitów i nazwy folderów (Dokumentacja)
 • Definiuj język domyślny dla użytkowników i grup
 • Wsparcie dla języka włoskiego

Bezpieczeństwo

 • Poprawiono bezpieczeństwo dla haseł w Sisense wykorzystując nową silniejszą metodologię szyfrowania

Ulepszenia dla kokpitów

 • Możliwość wykonywania operacji (eksport/usunięcie/kopiowanie na serwer) dla wielu kokpitów na raz
 • Wsparcie dla filtrów z wielu różnych źródeł na tym samym kokpicie

Filtry w aplikacji mobilnej

 • Nowa funkcja filtrowania wprowadzona w aplikacji mobilnej Sisense.

Aby zobaczyć działanie nowych filtrów, zobacz to demonstracyjne wideo.

Źródła Danych

 • Bing (Dokumentacja)
 • Box (Dokumentacja)
 • Google AdWords API zostało zaktualizowane do najnowższej wersji, v201702. Google Adwords API v201607  wspierane w  Sisense v6.5.1 i wcześniejszych, przestało być wspierane.
 • ServiceNow, Youtube, Youtube Analytics oficjalnie dostępne
 • Ładowanie akumulacyjne wpsierane dla Facebook, DynamoDB, HubSpot
 • Poprawiono obsługę limitów częśtotliwości odczytu w Facebook
 • Sisense wspiera następujące funkcje w Splunk:
  • Import ostatniego artefaktu z listy zamiast pierwszego (najstarszego)
  • Import danych z wybranych aplikacji Splunk

Inne

 • Poprawki wydajności ElastiCube, w tym szybsze odpowiedzi na zpaytanie z użyciem funkcji Rankingu, funkcji statystycznych i zliczania unikatów
 • Nowe funkcje REST API (Dokumentacja)
 • Nowe funkcje PSM.exe umożliwiające automatyzację zmian w modelach ElastiCube (Dokumentacja)
 • Wsparcie dla Windows 2016

Wybrane poprawki

 • W niektórych przypadkach przebudowa kończyła się błędem : “Failed to Load Elasticube <name of the EC> Process” dla kilku typów przebudowy i na różnych etapach
 • W niektórych przypadkach, podczas przebudowy własnych tabel, przebudowa kończyła się błędem “Connection Lost
 • Okazjonalnie, drzewko kokpitów nie ładowało się poprawnie, lub ładowało się po długim czasie oczekiwania
 • Wewnętrzne macierze w własnych źródłach REST, nie były poprawnie obsługiwane dla pewnych typów źródeł danych
 • Import tabel z Google Analytics, w niektórych przypdakach kończył się błędem: “GA analytics query returned wrong results
 • Pełne ścieżki Google Analytics nie były wyświetlane w dymkach w ElastiCube Manager
 • Eksportowane pliki CSV nie były poprawnie wyświetlane w przypadku użycia pewnych znaków specjalnych
 • Ustawianie filtrów zależnych od daty dla komponentu kalendarza, powodowało jego nieprawidłowe wyświetlanie
 • Przy zmianie ustawień połączeń przy zmianie typu źródła danych, nie wszytkie tabele z danego źródła były aktualizowane
 • Komponent kalendarza nie był prawidłowo wyświetlany, w przypadku gdy była zainstalowana wtyczka uBlock w przeglądarce internetowej
 • GET /elasticubes/{elasticube}/Sql przy niektórych zapytaniach zwracał błąd parsowania
 • POST /elasticubes/ końcówki przyłączania i odłączania nie działały poprawnie
 • Przy zmianie wartości minimalnych i maksymalnych w wskaźniku, wartości nie były prawidłowo aktualizowane w pewnych sytuacjach
 • Po aktualizacji do Sisense V6.5, niektórzy użytkownicy Active Directory mieli problemy z logowaniem

Ograniczenia

Sisense Live Connect

Następujące funkcjonalności nie są wspierane przez Sisense Live:

 • Alerty Pulse
 • Bow & Whisker i Mapy ciepła
 • R nie jest aktualnie wspierane
 • Niektóre funkcje nie są wspierane

Raporty Sisense

 • Następujące wtyczki nie są wspierane:
  • Accordion
  • Progonozy

Powrót do wersji wcześniejszej niż v6.6

 • Celem zwiększenia bezpieczeństwa serwera Sisense, hasła użytkowników w wersji 6.6 są szyfrowane silniejszym algorytmem. Przy zmianie z wersji 6.6 na wcześniejszą, wszyscy użytkwonicy, którzy zalogowali siędo wersji 6.6, muszą zresetować hasło. Alternatywnie, po zmianie na wcześniejszą wersję, można przywrócić poprzednią wersję bazy danych Sisense.
6.5.2 - Kliknij aby zobaczyć szczegóły

6.5.2. 11007

 

Data wydania: Styczeń 22, 2017

Podsumowanie wersji

 

Udoskonalenia i poprawione błędy

 

Ogłoszenie dotyczące ostatnich zmian

Google Adwords

API Google AdWords zostało uaktualnione do najnowszej wersji –

v201609. Ze względu na aktualizacje API, poniższe pola nie są już

wspierane przez Google:

 • CostPerConvertedClick
 • ConvertedClicks

Ta aktualizacja ma wpływa na następujące tabele:

 • ADGROUP_PERFORMANCE_REPORT
 • Ad Group (Report), Daily Report
 • Ad Group (Report), Monthly Report
 • Geo Performance Report
 • Search Query Performance, Daily Report
 • Search Query Performance, Monthly Report
 • Keyword, Daily Report

Nowe funkcje i ulepszenia

Nowe źródła danych

Poprawa zachowania REST API

Nowe wsparcie dla zachowania REST API w Sisense:

 • Zagnieżdżenie obiektów w zapytaniu Post
 • Kilka nowych opcji stronicowania
 • Odpowiedzi w formacie CSV, XML i JSON
 • Żeby dowiedzieć się więcej kliknij tu

Poświadczenie użytkownika w REST API

Sisense usunął token REST API ze strony Administratora. Ten token używany jest w metodologii poświadczeń w REST API v0.9. Podczas gdy ta metodologia jest wciąż wspierana i dostępna przez REST API, Sisense rekomenduje implementację metodologii REST API v1.0, która jest opisana tu.

Aby dowiedzieć się więcej o pozyskaniu tokenu metodologii poświadczeń przez REST API v 0.9 kliknij tu

Wybrane poprawione błędy

 • Powiadomienia Sisense Pulse nie były wysyłane ze zdalnych kostek
 • W niektórych przypadkach, od Sisense v6.4.2 niestandardowe tabele były przetwarzane dłużej niż zakładano
 • Podczas budowy kostek z wykorzystaniem ładowania przyrostowego w Sisense v6.5, dla pewnych określnych warunków czas budowy trwał dłużej niż oczekiwano
 • Tabele nie ładowały się tak jak zakładano kiedy łączono się z kostką z chińskimi nazwami przy typie źródła Sisense ElastiCube
 • Po zaimportowaniu danych z SalesForce, żadne nowo dodane pola nie były importowane do kostki
 • Tytuł we wskaźniku zawsze był ustawiany na dużą pierwszą literę, nawet jeśli był pisany w całości wielkimi literami
 • Dla niektórych konfiguracji, nowe pola nie były wyświetlane w Data Browser kiedy tworzono wizualizacje lub filtr.
 • Kiedy osadzano stronę Sisense Pulse, strona nie wyświetlała się tak jak oczekiwano
 • Przy stosowaniu zabezpieczenia danych w polu, było wyświetlane jedynie pierwsze pięć wyszukiwanych rezultatów, podczas wyszukiwania dostępnych wartości
 • Zmieniając domyślny język na rosyjski, zmiany nie były wyświetlane w automatycznych wiadomościach e-mail
 • W Sisense v6.5.1 filtry działające w tle nie były wyświetlane
6.5.1 - Kliknij aby zobaczyć szczegóły

6.5.1.10075

 

Data wydania: Styczeń 1, 2017

 

Podsumowanie publikacji

Udoskonalenia i poprawione błędy

 

Udoskonalenia

 • Poprawiono funkcjonalności Pulse, tak aby domyślnie wysyłało przypomnienia do mobilnych użytkowników Sisense
 • Większa elastyczność dodana do zachowania REST @today poprzez dodanie parametru klucza TodayFormat
 • W POST /dashboards/{dashboardid}/widgets punkt końcowy tworzy wizualizacje i wyświetla je w określonym kokpicie w pojedynczym wywołaniu

Wybrane naprawione błędy

 • Eksportowanie wizualizacji tekstowej do PDF w Sisense 6.5 zwracało nieoczekiwane afekty
 • Wykres liniowy eksportowany do PDF w Sisense 6.5 nie był wyświetlany tak jak oczekiwano
 • Funkcja POPRZEDNIROK zwracała niewłaściwy rok kiedy była użyta na poziomie tygodni
 • W niektórych przypadkach drugorzędna wartość podana we wskaźniku nie była wyświetlana
 • Tabele z przerwami i przecinkami eksportowane do CSV nie były wyświetlane poprawnie
 • Tabele przestawne eksportowane do CSV mogły zwracać nie oczekiwane rezultaty