REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO QBEEQ.PL


Dział I Definicje

 • 1
  Niniejszy „Regulamin portalu internetowego QBeeQ.pl, zwany dalej “Regulaminem”: określa warunki korzystania z Portalu internetowego QBeeQ.pl, zwanego dalej “Portalem”, a w szczególności uprawienia i obowiązki zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych użytkowników, prawa i obowiązki Portalu oraz zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną..
 • 2
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą korzystajca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolnośćdo czynności prawnych ze szególnym rozróżnieniem wskazanym w § 2 Działu II. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała sie w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

 

 • 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Administratorze, należy przez to rozumieć podmiot wskazany w  § 6 dział I nieniejszego regulaminu

 • 4
  Portal ma na celu promocję działań i oferty firmy QBeeQ.
 • 5
  1. Administratorem Portalu jest:

QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin

 • 6

Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w dziale formularz kontaktowy lub adresu e mail biuro@qbeeq.pl.

 

Dział II Postanowienia ogólne

 • 1

Dostęp do treści portalu jest bezpłatny.

 • 2

Portal  przewiduje jeden poziomu dostępu do portalu:

 1. Użytkownik niezarejestrowany – umożliwia dostęp do wszystkich materiałów na stronie§ 3
  Każdy użytownik ma prawo:
  a) przeglądać artykuły na stronie
  b) komentować artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
  c) oceniać artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
  d) zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu,
  e) korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.
 • 4

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) niezamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione

 1. b) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w § 4 lub  w inny sposób narusza  zasady współżycia społecznego w rozumieniu art. 5 KC  lub  powoduje szkodę nie opisaną w niniejszym regulaminie do ktorej naprawienia jest zobowiazany w związku z przepisami  prawa powszechnie obowiązującymi – Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 • 5

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

 

 • 6

Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

Dział III Własność intelektualna

 

 • 1

Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, wszczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

 • 2.

Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych  w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 • 3

Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.

 

Dział IV Odpowiedzialność

 • 1
  Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
  Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu
  b) przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu
  c) opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu
  d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.),
  e) szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu użytkownika
 • 2

Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.

 • 3

Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.

 • 4.

Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 2. b) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie w tym rówież odpowiedzialności za krzywdę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego które mogły zostać spowodowane stosowaniem się do porad lub informacji zawartych na portalu
 3. c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 6
  Administrator ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa również bez wcześniejszego zawiadomienia osoby zainteresowanej o podjetych działaniach.§ 7
  Portal zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

Dział V Polityka prywatności

Pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszym poniżej:

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych QBeeQ.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych QBeeQ.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 3. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 4. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 5. c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 6. d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 8. a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 9. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 10. c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 11. d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 12. e) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 14. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach QBeeQ.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 15. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego QBeeQ.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z QBeeQ.pl reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin

 

W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień lub formularzach zapisu może być wymagane o innych danych osobowych, wskazanych w formularzu. QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin  wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.

QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.

QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@qbeeq.pl.

QbeeQ – Michał Becker, ul. Wyszyńskiego 14/I piętro 70-200 Szczecin  zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

 

Dział VI Postanowienia końcowe

 

 • 1
  Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale “Regulamin”.§ 2
  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.§ 3
  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

  § 4

Wszelkie spory powstałe na gruncie stosowania niniejszego regulaminu lub korzystania z serwisuy podlegają jurysdykcji Sądu właściwego dla siedziby administratora, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych

 • 5.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na portalu QBeeQ.pl.